دانشکده علوم پایه

تاسیس شده در سال 1400

متن درباره دانشکده:متن درباره دانشکده:متن درباره دانشکده:متن درباره دانشکده:

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد می‌باشد